अनलाईन मार्फत नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना


published by CTEVT Web Admin

१. सम्पुर्ण सूचना डाउनलोड गर्न यँहा क्लीक गर्नु ।

२. डिप्लोमा तथा टिएसएलसी तर्फ फारम भर्न यँहा क्लीक गर्नु ।  (मिति २०७७-३-२८ देखी २०७७-४-११ भित्र बुझाउन तथा Self Assessment form भरेको email address वाट लगईन गरी Form Edit मा जानुहोला)

३. छोटो अवधीको कार्यक्रमको  फारम भर्न यँहा क्लीक गर्नु । (मिति २०७७-३-२८ देखी २०७७-४-११ भित्र बुझाउन)