शिक्षासँगै कमाई कार्यक्रम लागि शैक्षिक संस्थालाई अनुदान सम्बन्धी सूचना


published by CTEVT Web Admin

शिक्षासँगै कमाई कार्यक्रममा अभिप्रेरित गर्न शैक्षिक संस्थालाई उत्प्रेरणाकार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थप्रस्तावआह्वान गरिएको

सूचना

(गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित मिति  : २०७६।१२।०३)

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको लगानी वा व्यवस्थापनमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकासकेन्द्र(साविकको शिक्षा विभाग) अन्तर्गत सञ्चालित प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्‌(सिटिइभिटी)बाट सञ्चालित आङ्गिक शिक्षालयतथा सो परिषद् अन्तर्गतकोटेक्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रशिक्षार्थीलाई कार्यस्थलको अनुभव दिलाउन, उपलब्ध औजार, उपकरण लगायत भौतिक पूर्वाधारलाई अधिकतम उपयोगमा ल्याउन र प्रशिक्षार्थी, प्रशिक्षक एवम् शिक्षालयलाई थप आय आर्जनको अवसर प्रदान गर्दै शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नका लागिशिक्षासँगै कमाइ कार्यक्रमकार्यान्वयन गर्न इच्छुक विद्यालय वा शिक्षालयबाट यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले १५(पन्ध्र) दिनभित्र तोकिएको ढाँचामानिम्न ठेगानामा प्रस्तावसहित आवेदन दिनुहुन यसै सूचनाद्वारा आह्वान गरिन्छ ।पेश भएको प्रस्ताव बमोजिम विद्यालय छनोट भएमा कार्यविधिले निर्दिष्ट गरे बमजिमको अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।

यससँग सम्बन्धित कार्यविधि र आवेदन फाराम यस मन्त्रालयकोWebsite: http://www.moe.gov.np वाप्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को Website:http://www.ctevt.org.np बाट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिने छ ।

आवेदन फाराम बुझाउन सकिने स्थान:-

 

क्र.सं.

कार्यालय र ठेगाना

सम्पर्क नं.

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, नीति निर्धारण तथा योजना महाशाखा, सानोठिमी, भक्तपुर ।

०१-६६३०४०८/ ६६३०६७९

सिटिइभिटी प्रदेश नं १, प्रदेश कार्यालय, ईटहरी सुनसरी

०२५-५८८७८६

सिटिइभिटी प्रदेश नं २, प्रदेश कार्यालय, जनकपुरधाम, धनुषा

९८४८०२४१४०

सिटिइभिटी बागमती प्रदेश, प्रदेश कार्यालय, हेटौँडा, मकवानपुर

०५७-५२४९९१

सिटिइभिटी गण्डकी प्रदेश, प्रदेश कार्यालय, पोखरा, कास्की

०६१-५३२२७२

सिटिइभिटी प्रदेश नं ५, प्रदेश कार्यालय, बुटवल, रुपन्देही

०७१-४२२०७१/७३

सिटिइभिटी कर्णाली प्रदेश, प्रदेश कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

०८३-५२१८८५, ५२३०२०

सुदूर पश्चिम प्रदेश, प्रदेश कार्यालय, धनगढी, कैलाली

०९१-५२७२०२

 

शिक्षासँगै कमार्इ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ 

आवेदन फाराम