प्रदेश २ : प्रि-डिप्लोमा तर्फ छात्रबृतिमा उतीर्ण सूचीमा रहेका परीक्षार्थीहरु लाई भर्नाको लागी सिफारिश सम्बन्धि सूचना |


Click Here For Detail Notice

Pre-Diploma Result