प्रदेश २ : करार सेवाको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना (२०७८.९.५)


published by Province Two

नतिजा प्रकाशनको सुची तथा अन्तर्वाता समय तालिका हेर्न यहाँ थिच्नुहोस