शैक्षिक सत्र २०७४।०७५ केा भर्नाका लागि एस.र्इ.र्इ. मा स्तरेान्नती हुने सर्तमा प्रवेश परीक्षामा सामेल भइर् भर्नाका लागि सिफारिस भएका परीक्षार्थीलार्इ भर्ना गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

Click here to download notice (मिती २०७४।०५।०५ गते राषिट्रय दैनिक कान्तिपुरमा प्रकाशित सुचना)