प्राबिधिक शिक्षा तथा ब्यबसायिक तालीम परिसद कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुबिधा सम्बन्धि बिनियमावाली, २०६९ छैटौं सम्शोधन सहित

प्राबिधिक शिक्षा तथा ब्यबसायिक तालीम परिसद कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुबिधा सम्बन्धि बिनियमावाली, २०६९ छैटौं सम्शोधन  सहित - डाउनलोड गर्न यता क्लिक गर्नुहोला