छोटो अवधिको तालिम कार्यक्रम सम्बन्धन/स्वीकृति तथा कार्यक्रम नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना २०७९|६|२५ ।


published by Accreditation and Affiliation Division

Click here to view notice

Click here to download full notice with checklist

नवीकरणका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस