बागमती प्रदेशः सेवा करारको बैकल्पिक सूचिमा रहेका उम्मेद्‍वारहरुलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस सम्बन्धी (२०७९/१०/१९)


published by Bagmati Province Office

Click here to download Notice