प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को अत्यन्त जरुरी सूचना


published by CTEVT Web Admin

हाल विश्वभरी तिब्र रुपमा फैलिएको COVID – 19 को महामारीलाई मध्य नजर गरी यस परिषद्ले देहाए बमोझिमको निर्णय गरेको सबै सरोकारवाला तथा विध्यार्थीहरुमा जानकारी गराईन्छ ।

१. Diploma/PCL स्तर तर्फका सम्पूर्ण परीक्षा हाललाई अर्को सूचना नभए सम्मका लागि स्थगित गरीएको छ।

२. Diploma/PCL, TSLC तथा छोटो अवधिको सम्पुर्ण कक्षाहरु संचालक समितीको निर्णय गरी चैत मसान्त सम्मका लागि बन्द गर्न जानकारी गरिन्छ।