सुदुरपस्चिम प्रदेश :- प्रि -डिप्लोमा तहको नियमित तथा आंशिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना -२०७८-०९ ०२


published by Sudurpaschim Province Office

Click Here for Result Summary of Regular Exam-2077

Click Here for Result Summary of Back Exam  -2077