लुम्बिनी प्रदेश : सेवा करार लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना (२०७८/०९/०६)


published by Lumbini Province Office

Click here to download Notice and Result.