लुम्बिनी प्रदेश डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा प्रि-डिप्लोमा तहको नि: शुल्क वर्गिकृत छात्रवृत्तिको लागि रिक्त कोटामा उर्तिण सुचिमा रहेका परीक्षार्थीहरुबाट आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना - २०७८/०८/२१


published by Lumbini Province Office

Click here to download रिक्त कोटाको लागि सूचना

Click here to download डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको रिक्त कोटा विवरण

Click here to download प्रि-डिप्लोमा तहको रिक्त कोटा विवरण

Click here to download निवेदनको ढाँचा